Torggata bad psykologkontor

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse er vår viten og opplevelse av hvem vi er. Selvfølelse handler om hvor godt vi kjenner oss selv, og hvordan vi forholder oss til det vi vet. Lav selvfølelse kjennes som en konstant følelse av usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse. Voksne barn av foreldre som på en eller annen måte har sviktet sliter ofte med lav selvfølelse. Enten de ble slått, seksuelt misbrukt, utsatt for mye kritikk, overbeskyttet eller måtte være mye alene, så fremviser nesten samtlige overraskende like symptomer: Lav selvfølelse som resulterer i selvdestruktiv atferd. På et eller annet vis føler nesten alle seg verdiløse, utilstrekkelige og ikke verd å bli elsket. Å arbeide med selvfølelse er etter min mening en gunstig tilnærming for de fleste klienter.

Selvtillit handler om det vi kan. Det vi er gode og dyktige eller dumme og dårlige til – prestasjoner.