Psykolog Pål Erik Gulliksrud

Jeg holder til i trivelige lokaler ved Bislett/Majorstuen i Oslo. Du trenger ikke henvisning fra lege. Ca en ukes ventetid. Jeg har jobbet innen psykisk helsevern fra 1997, og har drevet egen privatpraksis som psykolog i Oslo fra 2004. Mitt faglige fundament er kognitiv terapi. Jeg er medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi og Norsk Psykologforening. Jeg er som psykolog opptatt av at terapien bygger på trygghet, fordomsfrihet, gjensidig samarbeid, åpenhet, og engasjement. I kognitiv terapi blir det sett på som et mål å styrke klientens ferdighet til å identifisere selvdestruktive onde sirkler, og klienten gjøres oppmerksom på virkningen av destruktive tankemønstre. I kognitiv terapi fremstår gjerne psykologen som en ledsager eller guide i sokratisk form.

Vi kartlegger gjerne grundig de par første timene og forsøker å etablere tydelige problemstillinger og mål i starten og finner velegnede øvelser, teknikker og oppgaver som vil hjelpe deg til å overvinne og mestre problemene dine. Hvis ønskelig vil jeg underveis supplere med relevante artikler, bøker, videoer og annen relevant informasjon. Du trenger ikke være syk for å søke hjelp hos psykolog. Vi har alle våre problemer - store som små - og det kan være en god prioritering å søke hjelp når livet blir vanskelig.

Jeg har som psykolog jobbet spesielt mye med angst (bl.a. generalisert angst, panikkangst, agorafobi, helseangst, sosial angst, sosial fobi, spesifikke fobier, PTSD, kriser, traumer, tvangslidelse / OCD), depresjon, bipolar lidelse,  og andre stemningslidelser, utbrenthet / utmattelsesdepresjon, rus, kriser, livsmål, livsvalg, jobbproblemer, skam,  samliv, relasjoner, selvfølelse, selvbilde, selvtillit, personlighetsproblematikk, oppvekst, omsorgssvikt, misbruk, frykt for avvisning, overdreven sårbarhet, ensomhet, sosial isolering, avhengighet, sorg, oppmerksomhetstrening, mindfulness, stressmestring, perfeksjonisme, strenge standarder, samt filosofisk tematikk og eksistensielle spørsmål.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende time. Terapi handler mye om relasjon, tillit og kjemi, og du bestemmer selvfølgelig selv når du vil avslutte terapien. Du kan velge mellom følgende alternativer for å bestille time:

Telefon: 23 27 10 11 / 93 00 55 89

Mail: pegulliksrud@gmail.com

Kontaktskjema: Eget kontaktskjema under Kontakt 

pal-erik-gulliksrud
NPF